Artykuły z kategorii

Tory

Przewozy Regionalne informują, że od 28 marca do 10 czerwca 2017 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego będzie obowiązywał zmieniony rozkład jazdy pociągów.

Dzięki wprowadzonym zmianom godziny kursowania pociągów zostaną dostosowane do rozkładów lotów portu lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.

Ilustracja do tekstu

Ponad 15 mln zł wynosi ogólna pula środków przeznaczonych do dofinansowania projektów w konkursie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W konkursie przewidziano 2 typy wsparcia:

www.stockvault.net

Wojewódzka rada dialogu społecznego spotka się na plenarnym posiedzeniu w poniedziałek 27 maraca o godz. 12.30 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

W porządku obrad przewidziano:

www.stockvault.net

Ogłoszono otwarty konkurs ofert o zlecenie w 2017 r. przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert o zlecenie w 2017 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

14 marca 2017 r. zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął Uchwałę Nr 16/204/17/V w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2017 r. przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Pełen tekst ogłoszenia konkursowego znajduje się tutaj. (link do strony ROPS- http://portal.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/niepelnosprawni/pliki-wnioski-raporty)


Oferty należy składać do 13 kwietnia 2017 r.

Informacji na temat przedmiotowego konkursu udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie:
- Halina Zygnerska - kierownik Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tel. 89 512 55 17),
- Przemysław Kulas – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 21),
- Dorota Pyrczak – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 50),
- Karolina Mówińska – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 18),
- Radosław Kaim – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 19).