Inwestycja Eljako-Al powstanie w Nidzicy na działce o powierzchni 5,81 ha objętej granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Projekt dotyczy budowy zakładu produkującego okna, drzwi i fasady z aluminium.

Inwestycja powstanie w Nidzicy na działce o powierzchni 5,81 ha objętej granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ilustracja do tekstu

XXV sesja Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbędzie się 28 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1), godz. 11.00


1. Otwarcie Sesji.

2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

Ilustracja do tekstu

Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie warmińsko-mazurskim zapraszają do skorzystania z bezpłatnych porad.

Wszyscy chętni będą mogli dowiedzieć się o zakresie możliwości otrzymania wsparcia ze środków Unii Europejskiej oraz wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Ilustracja do tekstu

Można się tego dowiedzieć z serii filmów, które dedykowane są innej grupie i przedstawiają dopasowaną do niej ofertę unijnego wsparcia.

W filmach zawarte są informacje, kto może liczyć na dofinansowanie, a także gdzie szukać bezpłatnych i sprawdzonych informacji na ten temat. Można się z nich dowiedzieć o pozyskaniu funduszy na rozpoczęcie i rozwinięcie własnego biznesu, założeniu startupu, wdrożeniu innowacyjnego produktu, pozyskaniu zagranicznych klientów lub podniesieniu kwalifikacje zawodowych.