Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Ideą ogólnopolskiego konkursu jest zebranie i promocja informacji o gminach, które aktywnie wpierają rozwój turystyki rowerowej, promują aktywny wypoczynek na rowerach i tworzą infrastrukturę rowerową.

Przedsięwzięcie ma za zadanie wspierać i nagradzać działania związane z inwestycjami w infrastrukturę turystyczną: szlaki, ścieżki i drogi rowerowe, wypożyczalnie rowerów, stojaki dla rowerów w miejscach użyteczności publicznej (dworce PKP, PKS, urzędy, parki, miejsca noclegowe, postojowe), promocją w postaci wydanych map, przewodników, informacji na stronach gminy i innych portalach oraz popularyzacją turystyki rowerowej poprzez organizację cyklicznych imprez dla miłośników dwóch kółek.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 sierpnia 2017 roku. 

W konkursie przewidziano udział w czterech kategoriach: gmina wiejska, gmina miejska, gmina miejsko-wiejska oraz gmina miejska na prawach powiatu.

WIĘCEJ INFORMACJI